Stort internationalt handlingsmøde vil nytænke handicap

I slutningen af august bliver et stort internationalt møde – REIMAGINE – afholdt i Helsingør, hvor forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere mødes for at finde på nye måder at tænke handicap på. Målet er at skabe handling på området! 

Hvordan nytænker man handicapområdet? Det er hovedspørgsmålet, når Helsingør danner ramme om et stort internationalt handlings-møde under navnet REIMAGINE – fra d. 21. – 24. august 2019. Her er forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere fra ind- og udland inviteret og samlet for at arbejde netop på dette spørgsmål. 

Det gælder blandt andre:

  • Jenny Sealy (teaterdirektør og instruktør på Graeae – et teater for personer med handicap)
  • Marlene le Roux (handicapaktivist og teaterdirektør i Artscape Theatre Centre i Cape Town i Sydafrika) 
  • Camilla Ryhl (seniorforsker og ph.d. på AAU – arbejder med universel design)
  • Masashi Kajita (adjunkt på KADK – arbejder med forskellige kroppe)
  • Caspar Eric (digter og forfatter, kendt fra digtsamlingerne 7/11, Nike, Alt hvad du ejer) 
  • Jacob Nossell (prisvindende komiker og journalist, kendt fra dokumentarfilmene Det Røde Kapel, Naturens Uorden og teaterstykket Human Afvikling).

Det store handlings-møde består af en række aktiviteter, såsom scenekunst, action lab, talks, debatter, performances og meget mere. Aktiviteterne skal fungere som rammer for, at forskellige personer, aktører og organisationer får mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs for at finde på nye måder at tænke handicapområdet på. 

– Det er vigtigt, at vi skaber nye måder at samles, så vi i fællesskab kan skabe handling inden for komplekse områder som fx handicapområdet, siger Kristian Moltke Martiny, der er kognitionsforsker og hovedansvarlig for REIMAGINE.

Til hverdag arbejder han i det nye videnscenter Enactlab som samarbejder med Københavns Universitet, hvor han bl.a. forsker i sundhed og handicap. Det er Enactlab S/I, der arrangerer handlings-mødet i Helsingør i samarbejde med Bevica Fonden, Elsass Fonden, Hamletscenen og Helsingør Kommune.

Kristian Moltke Martiny peger på, at dette også er udgangspunktet for FN’s verdensmål, hvor målet er at inkludere alle mennesker, skabe handling og mindske ulighed (Leaving No One Behind – red.). Han mener dog, at faren er, at det kun bliver ved politiske, top-down og brandtaler, der ikke kommer de enkelte mennesker med handicap til gode.

– Så derfor prøver vi noget andet med dette handlings-møde, forklarer han.

Handlingsmødet finder sted i forbindelse med Shakespeare Festival på Kronborg Slot, som i år opfører HamletScenens egenproduktion af Richard III. Forestillingen ønsker også at gøre op med fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, udenfor og stigmatiseret.

Møder skal gøre det komplekse enkelt      
At finde nye måder at tænke handicapområdet på kan virke som en kompleks og besværlig opgave. Derfor skal de forskellige aktiviteter under REIMAGINE skabe rammer, der går på tværs af mødets deltagerne.

–  Når problemerne bliver så komplekse og vores mål er at skabe handling, er det afgørende, at vi laver aktiviteter, der ikke kun taler til hovedet og specifikke fagligheder eller eksperter, men som også forankres i kroppen, vores følelser, værdier og kultur. Derfor benytter vi os af mange forskellige aktiviteter, der kan samle os alle som hele mennesker omkring et komplekst problem, siger Kristian Moltke Martiny og peger på, at der er behov for at nytænke handicapområdet.

Ifølge forskeren er de gængse opfattelser af handicap ofte selvforstærkende og stigmatiserende:

– Hvis vi tager fx tilgængelighed som begreb, reduceres det mange gange til kun at være et spørgsmål om elevatorer, ramper og antallet af handicaptoiletter. Her overser man ofte de personlige, psykologiske og sociale grunde til, at tilgængelighed er afgørende for personer med handicap. Vi skal derfor tænke tilgængelighed i meget bredere forstand. Tilgængelighed til kommunikation, beskæftigelse, socialt samvær og familie er lige så afgørende for personer med handicap som alt andet.

Ud med vanetænkningen
Handlingsmødet REIMAGINE skal derfor gøre op med vante forestillinger om handicap og ultimativt vise samfundet, at der er forskellige kroppe og forskellige måder at være i verden på.

Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden, mener også, at det giver god mening at udfordre vores vanetænkning omkring handicap:

– Man kommer måske lidt for ofte til at tænke ’dem og os’. Men det handler jo bare om, at vi kommer i forskellige størrelser og udgaver – og at vores omgivelser skal kunne favne os alle sammen. Og på ligeværdige vilkår. Jeg håber derfor, at REIMAGINE kan skubbe ved vores vanetænkning og kreativitet.

At nytænke handicap vækker genklang hos Nick Elsass, formand for Elsass Fonden, der også støtter REIMAGINE-projektet som helhed:

Projektet handler i bund og grund om at gøre op med stereotype fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, udenfor og handicappet. Det kan vi naturligvis ikke andet end at bakke op om. Derfor har vi valgt at støtte projektet økonomisk blandt andet ved at sikre dygtige videnskabelige ressourcer til projektet, konkluderer han.

Læs mere om handlings-mødet og festivalen på www.reimagine2019.dk.

FAKTABOKS: REIMAGINES FORSKELLIGE AKTIVITETER

RICHARD III

En ny fortolkning af Shakespeares stykke Richard III. Inspireret af globale indsigter og perspektiver på forholdet mellem handicap, stigma, inklusion/eksklusion og identitet. 

Fra den 1. til 23. august ved Kronborg Slot i Helsingør under Shakespeare Festival 2019 – HamletScenens egenproduktion.

Entre til teaterstykket Richard III af HamletScenen (egenproduktion) kræver teaterbillet. Talks i forbindelse med teaterstykket Richard III på Shakespeare Festival på Kronborg Slot kræver ligeledes teaterbillet.

REIMAGINE: ACTION LAB
En udvalgt samling af kunstnere, aktivister og forskere fra Danmark og resten af verden, vil arbejde på REIMAGINE-spørgsmålet om handicap, tilgængelighed og inklusion.

Actionlabbet er designet til at skabe en fordybende oplevelse, der giver alle inviterede til at gå dybt ind i dialog, udvikle og opbygge fælles erfaringer og meningsfulde relationer og komme frem med konkrete handlingsplaner, manifester, prototyper og praktiske planer for kollektive handlinger.

Fra den 21. – 24. august i Kulturværftet i Helsingør.

Handlings-labbet er et lukket arrangement.

REIMAGINE: FESTIVAL
En mindre festival, der udforsker krydsfeltet mellem handicap, identitet, agency og meget mere gennem en række forskellige forestillinger, talks, workshops, poesioplæsninger, filmvisninger og kunstudstillinger. Festivalen vil være åben for offentligheden og tilbyde et dynamisk og tankevækkende rum for gæster og lokalsamfundet fra Helsingør til at engagere sig kollektivt i at nytænke handicap.

Fra den 21. – 24. august i Toldkammeret i Helsingør.

Deltagelse i aktiviteterne ved vidensfestivalen er åben og gratis for alle. 

FAKTABOKS: HVOR, HVEM OG HVORNÅR


Bevica Fonden
Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der siden 1872 har arbejdet for at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Fokus har været og er stadig på at styrke livskvaliteten for den enkelte og på at styrke den enkeltes mulighed for at deltage i og bidrage til samfundet. 

Læs mere på www.bevica.dk

Elsass Fonden
Elsass Fonden arbejder for livskvalitet for mennesker med cerebral parese og deres pårørende. Arbejdet omfatter forskning, formidling af nyeste viden, udvikling af indsatser og samarbejde med relevante aktører, tilbud om forløb, ophold og samvær samt direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte, der lever med diagnosen. Udgangspunktet er det hele menneske med CP, hvorfor fondens aktiviteter har fokus på både neurologi, psykologi, terapi og sociologi i såvel forskning som i praksis.

Læs mere på: www.elsassfonden.dk 

ENACTLAB S/I

Enactlab er en international ’forskning til handling’-vidensinstitution, tilknyttet Københavns Universitet, der med et internationalt og prisvindende team af forskere, praktikere og borgerrepræsentanter skaber tværfaglig og helhedsorienteret viden. Formålet er at oversætte og omsætte denne viden til at skabe meningsfulde forandringer for de mennesker, som Enactlab arbejder med og for. 

Læs mere på: enactlab.com

Hvornår:

21. – 24. august 2019

Hvor:

Kulturværftet, Toldkammeret og ved Kronborg Slot i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, HamletScenen, Bevica Fonden, Elsass Fonden.

Kontakt:

Enactlab S/I

Kristian Moltke Martiny

Kognitionsforsker og hovedansvarlig for REIMAGINE

km@enactlab.com

27638562

 

Jacob Yoon Egeskov Nossell

Kommunikationschef

jn@enactlab.com

26785887

 

Bevica Fonden

Marianne Kofoed

Direktør

50600660

mko@bevica.dk

 

Elsass Fonden

Peter Lindegaard

Adm. direktør

25 40 22 21

pl@elsasfonden.dk